Site-uri web excepționale pentru primării inteligente

Ajutăm primăriile să comunice și să interacționeze eficient cu cetățenii lor prin intermediul site-urilor web excepționale, construite folosind cele mai noi tehnologii și funcționalități disponibile.

Programați un apel gratuit

Descoperiți site-ul special conceput pentru primării - o soluție legislativă și tehnologică unică pe piață

  • Construit pe baza celor mai recente norme legislative
  • Conține toate paginile esențiale pentru informarea și interacțiunea cu cetățenii
  • Se pot adăuga funcționalități și pagini suplimentare în funcție de nevoile primăriei
  • SEO, Google Business Profile, Marketing

Lăsați administrarea în mâinile noastre - servicii complete de gestionare

  • Actualizat 24/7
  • Asistență zilnică între 9:00 și 15:00
  • Suport pentru urgențe (ex: anunț despre o avarie)
  • Echipă dedicată pentru preluarea crearea/editarea paginilor și informațiilor
  • Preluarea și publicarea documentelor și articolelor din partea primăriei

Cel mai recent proiect,
Primăria Comunei Bradu

Cel mai recent proiect finalizat este pentru Primăria Bradu, în care am implementat soluții inovatoare pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și simplificarea proceselor administrative.

Descoperiți structura unui site

special conceput pentru primării

Programați un apel gratuit

Toate paginile esențiale pentru informarea și interacțiunea cu cetățenii

Aceasta reprezintă o listă exhaustivă a tuturor paginilor și secțiunilor necesare pentru a asigura conformitatea cu normele legislative în vigoare și pentru a oferi cetățenilor acces ușor și eficient la informațiile și serviciile necesare.

Glisează în lateral
1. Acasă
Pagina principală a site-ului
Conține informații esențiale și scurtături.
2. Despre primărie (conform Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022)
2.1. Legislație privind organizarea și funcționarea primăriei
Cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro.
2.2. Conducere
Lista completă a persoanelor cu funcții din conducere, cu nume și prenume, Agenda conducerii cu o actualizare periodică și menționarea activităților desfășurate de conducerea instituției.
2.3. Organizare
Regulament de organizare, funcționare și organigrama.
2.4. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea primăriei
Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice, finanțate total sau parțial prin bugetul instituției / aflate în coordonarea instituției / aflate în subordinea instituției / sub autoritatea instituției.
2.5. Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Regulile care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul întreprinderilor publice și regulile care asigură echilibrul intereselor legitime urmărite în constituirea și funcționarea acesteia.
2.6. Carieră
Publicarea tuturor anunțurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituții, precum și a rezultatelor sau altor informații referitoare la acestea
2.7. Programe și strategii
Programe și strategii dezvoltate și implementate de autoritate/instituție.
2.8. Rapoarte și studii
Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic; Vor fi publicate toate studiile realizate de primărie, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe.
3. Secțiunea informații de interes public (conform Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022)
3.1. Solicitarea informațiilor de interes public
Trimiteri la actele normative; Legea nr. 544/2001; Numele, prenumele și datele de contact ale persoanei responsabile; Formularul de solicitare; Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative; lista documentelor de interes public și lista documentelor produse/gestionate; rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.
3.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public
Conține lista cu informațiile cerute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu trimiteri (linkuri) către respectivele categorii de informații.
3.3. Buget
Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea primăriei; Situația plăților; Situația drepturilor salariale; Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ.
3.4. Bilanțuri contabile
3.5. Achiziții publice
Programul anual al achizițiilor publice, Centralizatorul achizițiilor publice, Documentele privind execuția contractelor.
3.6. Formulare-tip
Toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care autoritățile/instituțiile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățeni sau persoane juridice, în scopul soluționării unor cereri.
3.7. Declarații de avere și de interese ale personalului
Având arhiva declarațiilor din anii anteriori.
3.8. Comisia paritară
Actul administrativ de constituire a comisiei paritare și modificările intervenite în componența comisiei paritare; rezultatul alegerii președintelui comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia; raportul anual al comisiei.
3.9. Protecția datelor cu caracter personal
Informații privind responsabilul de protecția datelor cu caracter personal de la nivelul instituției; legislația în domeniu; nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidențialitate; politica de utilizare a cookie-urilor.
4. Transparență decizională (conform Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022)
4.1. Proiecte de acte normative aflate în consultare publică
Se vor publica proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003.
4.2. Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/ recomandări
Destinat preluării într-un mod standardizat a propunerilor și observațiilor.
4.3. Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite
Acesta va cuprinde datele de identificare ale primăriei și persoanei responsabile, furnizând informații cu privire la data primirii propunerii, emitent, conținutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum și justificarea în caz de nepreluare.
4.4. Dezbateri publice
Primăria va publica în prezenta secțiune informațiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative.
4.5. Consultări interministeriale
Vor fi publicate versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ și rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
4.6. Proiecte de acte normative pentru care nu mai pot fi trimise sugestii
Vor fi publicate proiectele pentru care procesul de consultare publică s-a încheiat și care nu au fost încă aprobate.
4.7. Proiecte de acte normative adoptate
Vor fi publicate formele proiectelor inițiate și adoptate de entitatea publică, însoțite de forma inițială și cele intermediare, rezultate în urma procesului de consultare publică.
4.8. Ședințe publice/Anunțuri/Minute
Vor fi publicate anunțurile privind organizarea ședințelor publice, precum și minutele încheiate în urma acestora.
4.9. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 52/2003, republicată
Se va publica Raportul anual privind transparența decizională, întocmit conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată.
4.10. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele de contact ale acesteia
4.11. Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidență
potrivit prevederilor art. 51 și 52 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.
5. Integritate instituțională
5.1. Cod etic/deontologic/de conduită
5.2. Lista cuprinzând cadourile primite
potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora.
5.3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
Acesta va cuprinde datele de identificare ale primăriei și persoanei responsabile, furnizând informații cu privire la data primirii propunerii, emitent, conținutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum și justificarea în caz de nepreluare.
5.4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
5.5. Planul de integritate al instituției
Vor fi publicate versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ și rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
5.6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții
5.7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
5.8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
6. Consiliul Local
7. Monitorul Oficial Local (conform Procedură din 3 iulie 2019)
7.1. Statutul Unității Administrativ-Teritoriale
Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.
7.2. Regulamentele privind procedurile administrative
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.
7.3. Hotărârile autorității deliberative
Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.
7.4. Dispozițiile autorității executive
Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.
7.5. Documente și informații financiare
Informațiile publice privind bugetele locale.
7.6. Alte documente
Diverse documente de interes public.
8. Stare Civilă și Evidența Populației
9. Taxe și Impozite
10. Contact

Adăugați funcționalități și pagini suplimentare

Personalizați site-ul dumneavoastră cu servicii opționale de prezentare și funcționalități avansate.

Oferim servicii personalizate de creare a paginilor web unice, adaptate la nevoile fiecărei localități. Astfel, putem construi pagini pentru turism, informații specifice și alte cerințe solicitate de primărie. De la design la conținut, vom crea o experiență unică pentru cetățenii localității.
Motoare de căutare și filtre în timp real.
Formulare online cu funcționalități avansate ca multi-step și remove/add-row (pentru formulare lungi).
Module la comandă în funcție de nevoile primăriei.

SEO, Google Business Profile, Marketing

Servicii pentru a asigura o vizibilitate online maximă pentru primărie. Astfel, cetățenii vor putea găsi ușor informațiile de care au nevoie și primăria va fi mai accesibilă pentru toți utilizatorii de internet.

Optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO)
Crearea de articole de blog pentru marketing-ul primăriei și nu numai.
Gestionarea profilului Google Business (Profil care apare pe Google Maps) pentru o prezență mai puternică pe internet.
Module la comandă în funcție de nevoile primăriei.

Planuri tarifare competitive

Pentru toate nevoile și bugetele

Pachet Standard
*prețul se aplică pentru localitațile sub 10.000 locuitori.
*începând de la
250€/lună
Implementarea site-ului durează în medie 10 zile lucrătoare
Planurile tarifare sunt flexibile în funcție de bugetul și nevoile fiecărei primării
Pentru plata anuală se oferă 2 luni gratuite (plătiți doar 10 din 12)
Există o taxă unică de instalare a site-ului în valoare de 1000€, care se plătește la începutul primei luni. După această plată unică, se revine la abonamentul lunar stabilit.
Pentru localități mai mari de 10.000 locuitori se oferă un tarif personalizat.
Oferta este supusă unor termeni și condiții și este valabilă pentru o perioadă limitată de timp.

Programați un apel gratuit

Prin trimiterea acestui formular de contact, sunteți de acord că informațiile pe care le furnizați vor fi utilizate în mod exclusiv pentru a vă răspunde la solicitarea dvs. și a vă oferi informații relevante legate de subiectul solicitat. De asemenea, sunteți de acord că informațiile furnizate sunt corecte și complete. Site-ul nostru respectă confidențialitatea informațiilor personale și nu va dezvălui sau vinde aceste informații unor terțe părți. Vă rugăm să nu furnizați informații sensibile sau confidențiale prin intermediul acestui formular de contact. Prin trimiterea acestui formular, sunteți de acord că ați citit și înțeles aceste condiții.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
"Vă invit să discutăm despre cum putem să vă ajutăm primăria să aibă o prezență online eficientă. Suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune servicii și soluții tehnologice."
Adrian Gavrila

Adrian Gavrilă

Administrator, Edel Projects SRL